مجموعه کتاب‌های راه مهندسی

مجموعه ۱۲ جلدی کتاب‌های راه مهندسی، بخشی از پروژه راه مهندسی بسیج دانشجویی است که طراحی و پیاده‌سازی آنها توسط شرکت رهاورد پژوهش ارتباطات انجام شده است. این کتاب‌ها به منظور آشنایی دانشجویان جدیدالورود رشته‌های مهندسی با رشته انتخابی خود وگرایش‌های آن، تاریخچه آن در جهان و ایران، افق علمی، کاربرد آن رشته در صنعت و وضعیت صنایع و حوزه‌های علمی مرتبط در کشور تهیه شده است. همچنین در این کتاب‌ها مسیری که دانش‌آموخته این رشته برای نقش‌آفرینی در جهت رفع نیازهای آن صنعت در کشور باید طی کند و همچنین مشاغلی که افراد در این شاخه می‌توانند به عهده بگیرند، تبیین شده است. در این راستا مهارت‌های عمومی و تخصصی که یک دانشجو نیاز دارد تا برای ایفای نقش در آن رشته کسب کند معرفی شده است.برای تهیه محتوای کتاب‌ها از مصاحبه با اساتید و افراد خبره در رشته بهره گرفته شده است و استفاده از عبارات بیان شده توسط آنان در جای‌جای کتاب، به غنای محتوایی کتاب افزوده است.

مجموعه کتاب‌های راه مهندسی

صفر تا صد رشته مهندسی شیمی

مجموعه کتاب‌های راه مهندسی

صفر تا صد رشته مهندسی برق

مجموعه کتاب‌های راه مهندسی

صفر تا صد رشته مهندسی هوافضا

مجموعه کتاب‌های راه مهندسی

صفر تا صد رشته مهندسی عمران

مجموعه کتاب‌های راه مهندسی

صفر تا صد رشته مهندسی کامپیوتر

مجموعه کتاب‌های راه مهندسی

صفر تا صد رشته مهندسی مواد

مجموعه کتاب‌های راه مهندسی

صفر تا صد رشته مهندسی پلیمر

مجموعه کتاب‌های راه مهندسی

صفر تا صد رشته مهندسی نفت

مجموعه کتاب‌های راه مهندسی

صفر تا صد رشته مهندسی معدن

مجموعه کتاب‌های راه مهندسی

صفر تا صد رشته مهندسی مکانیک

مجموعه کتاب‌های راه مهندسی

صفر تا صد رشته مهندسی صنایع

مجموعه کتاب‌های راه مهندسی

صفر تا صد رشته مهندسی پزشکی