فضای مجازی و سوهان روح یا لبه‌ی برّنده فضای مجازی

بیماریهای مختلف ناشی از استفاده بی رویه از اینترنت، شبکه ها و موبایل و .... مانند فوبینگ، وسواس فکری-عملی، ، فردگرایی و انزوای اجتماعی، افزایش خشونت و پرخاشگری ، پورنوگرافی(هرزه…

ادامه خواندنفضای مجازی و سوهان روح یا لبه‌ی برّنده فضای مجازی

الزامات تربیت فرزند در عصر رسانه

آموزش سواد رسانه ای با دیدگاه تأثیر گذاری رسانه ها بر روی نسل جدید و ایجاد شکاف نسلی و...... قابل انکار نیست که رسانه‎های جمعی چون تلویزیون، سینما، بازی‌های کامپیوتری،…

ادامه خواندنالزامات تربیت فرزند در عصر رسانه