ماجراهای دوستی‌های هیجان انگیز ما

دوستی های اینترنتی و مشکلات آنها و ...... یادم می‌آید وقتی تنها دختربچه‌ای کوچک بودم تنها آرزویم این بود که مادرم اجازه دهد چند ساعتی به اجتماع دوستانم در کوچه…

ادامه خواندنماجراهای دوستی‌های هیجان انگیز ما

آینده اینترنت

بیان چگونگی پیشرفتهایی که در فضای اینترنت اتفاق میفتد. مفاهیمی مانند اینترنت هوشمند،  اینترنت اشیاء و اینترنت خلاق و.... مقدمه فکر می‌کنید 5 سال دیگر دنیا چه شکلی خواهد شد؟…

ادامه خواندنآینده اینترنت